[browser=msie]&&[version=9] page.headTag = [end]

 

“Upstairs downstairs”

Geen twee woningen zijn dezelfde, immers, elk bouwproject kadert steeds in een welbepaalde context.
Ook voor deze woning golden enkele welbepaalde randvoorwaarden. Zo is het bouwperceel gelegen in een binnengebied waardoor slechts één bouwlaag was toegestaan met een beperkte kroonlijsthoogte.

En dus hadden we de keuze om een uitgespreid, ruimteverslindend grondplan te ontwikkelen met alle functies op het gelijkvloers, dan wel om er voor te kiezen om enkele functies “ondergronds” te voorzien met bijgevolg een maximaal tuinbehoud.
De keuze was dan ook snel gemaakt!

De gelijkvloerse bouwlaag werd maximaal “opgetild” teneinde het slaapgedeelte half ondergronds te ontwikkelen met grote raampartijen uitkijkend op een ruimte buitenpatio die op zijn beurt met een buitentrap verbonden is met de tuin. Op die manier heeft het slaapgedeelte geenszins het gevoel zich “ondergronds” ondergronds te bevinden, wel integendeel!

Het gelijkvloers vormt één uitgestrekte leefruimte met leefkeuken en met in het verlengde een overdekte terras annex zwembad. De grote raampartijen kijken uit op een balkonterras en geven een mooie belvédère op de tuin.